MCV-630、MCV-800

机床 — 主轴

Mobil DTE 21 Equipment Operation : 标准制造商操作条件

润滑系统 — 空气管路润滑器

Mobil DTE Oil Light Equipment Operation : 标准制造商操作条件

液压装置

Mobil DTE Oil Light Equipment Operation : 标准制造商操作条件

各式

MOBIL VACTRA OIL NO 2 Equipment Operation : 标准制造商操作条件