6V-NC、6V-TC

齿轮 — 齿轮箱

Mobil DTE Oil Light Equipment Operation : 标准制造商操作条件
Mobil DTE Oil Light Equipment Operation : 标准制造商操作条件

机床 — 主轴

Mobil DTE Oil Light Equipment Operation : 标准制造商操作条件

润滑系统 — 空气管路润滑器

Mobil DTE Oil Light Equipment Operation : 标准制造商操作条件

导轨

MOBIL VACTRA OIL NO 2 Equipment Operation : 标准制造商操作条件