25SB

各式

Mobil DTE 24 Equipment Operation : 标准制造商操作条件
Mobil DTE Oil Light Equipment Operation : 标准制造商操作条件

齿轮 — 传动装置

Mobilgear 600 XP 68 Equipment Operation : 标准制造商操作条件

机床 — 主轴箱

Mobil Velocite Oil No 6 Equipment Operation : 标准制造商操作条件