QUANZHOU MEILIAN TRADING CO.,LTD.

泉州美联贸易有限公司

Industrial lubricants distributor
泉州, 福建, 中国福建省泉州经济技术开发区兴泰路37号泉州, 福建 362000
泉州, 福建
362000

0595-22488072www.qzmeilian.com